Selecteer een pagina

Goed nieuws; de Maria Montessorischool in Den Haag heeft zich in 2015 niet schuldig gemaakt aan discriminatie door klassenfoto’s van de leerlingen te laten maken op de dag dat islamitische kinderen vrij namen vanwege het Offerfeest.

Deze bizarre case was 1 van de vele voorbeelden van het afzakken van het verstand in de maatschappij. Een korte situatieschets:

Een school wil schoolfoto’s laten maken van de kinderen. Ze houden rekening met het offerfeest en plannen daar omheen. Het offerfeest valt vervolgens op een andere dag dan verwacht aangezien Imams de exacte dag bepalen op basis van de maanstand (hoewel dat natuurlijk ook vast ligt, maar goed).
De ouders vragen op de dag van het offerfeest vrij voor hun kinderen en dat verzoek wordt ingewilligd door de school. Dit is op zich al ruimdenkend aangezien niet islamitische kinderen wel geacht worden gewoon naar school te gaan en Islamitische kinderen dus een extra dag vrij krijgen op basis van geloof. Dit is op zicht onderscheid op basis van geloof en dat valt onder discriminatie. Maar daar zeggen we niets van aangezien discriminatie juridisch wel vaker het tegenovergestelde is van wat we zien in de praktijk.

Het gevolg is dat kinderen niet op de schoolfoto staan, vanwege verlof dat ze zelf hebben afgedwongen. Moeders dan toch niet blij en spant de school een rechtszaak aan. Voor school ook altijd leuk om ‘multicultureel’ te zijn aangezien deze rechtszaak een direct gevolg is van de interculturele samenleving. Wat wil de bizarre situatie.. Wat wil de huilende moeder in de rechtbank? €10.000,- schadevergoeding van de school. Hoe kom kan het zijn. Hoewel de rechtbank vind dat de moeder een punt heeft, mag ze ‘slechts’ €500,- vangen door de veroordeling van de school.

Daar sta je dan als ‘multiculturele, vrijdenkende Maria Montessori school’. Nota bene de adjunct-directeur had op een andere dag nieuwe foto’s gemaakt waar iedereen wel op stond en deze gratis ter beschikking gesteld.

Gelukkig is het hoger beroep van de school duidelijk en is de school vrijgesproken. En hoe zit het met de islamitische zusjes? Die zitten niet meer op de Maria Montessori school. We hebben ongeveer 17.500.000 inwoners in Nederland waarvan ongeveer 6% islamitisch is in meerdere of mindere mate. Dat is ongeveer 1 miljoen moslims tegen 16 miljoen niet-moslims. Natuurlijk is het goed om onderling rekening met elkaar te houden. Maar dit is wel een goed voorbeeld waar het echt doorschoot.