Selecteer een pagina

DISCRIMINATIE

Racisme bestaat dus formeel niet, het is feitelijk 'etnisch discrimineren'. Wat is dan de formele term voor discriminatie? In de huidige maatschappelijke en juridische context betekent discriminatie: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen"...

RACISME bestaat niet!

De formele definitie van Racisme is: Racisme is de opvatting dat er rassen te onderscheiden zijn met daaraan gerelateerde verschillen in karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere. Hieruit...